Hỏi bởi: Trần Văn Khánh  lúc 10:33 sáng ngày 02/01/2020 | 1 trả lời | 329 lượt xem

Theo Điều 2 của Thông tư số 286/2016/TT-BTC, quy định cơ sở KHI NỘP HỒ SƠ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc ngành NNPTNT thực hiện các nghiệp vụ quản lý chất lượng ATTP có trách nhiệm nộp phí. Việc Chi cục QLCL đến kiểm tra và thu 350.000 đồng tại cơ sở là có phải lạm thu về phí ko.

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 08:44 sáng ngày 21/01/2020
Cục đã liên hệ với bạn theo số điện thoại mà bạn cung cấp để làm rõ thông tin, tuy nhiên đây là số điện thoại mạo danh. Do vậy, câu hỏi của bạn không đủ điều kiện để được trả lời theo quy chế tiếp nhận và giải đáp phản ánh kiến nghị của Cục.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO