Hỏi bởi: Trần Văn Khánh  lúc 10:28 sáng ngày 02/01/2020 | 1 trả lời | 271 lượt xem

Theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC, quy định người lên nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP có trách nhiệm nộp phí. Việc Chi cục QLCL đến kiểm tra và thu 350.000 đồng tại cơ sở là có phải lạm thu không. Đề nghị Cục QLCL cho biết cách xử lý về trường hợp này.

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 08:44 sáng ngày 21/01/2020
Cục đã liên hệ với bạn theo số điện thoại mà bạn cung cấp để làm rõ thông tin, tuy nhiên đây là số điện thoại mạo danh. Do vậy, câu hỏi của bạn không đủ điều kiện để được trả lời theo quy chế tiếp nhận và giải đáp phản ánh kiến nghị của Cục.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO