Hỏi bởi: Trần Tố Như  lúc 03:54 chiều ngày 30/12/2019a | 0 trả lời | 76 lượt xem

Kính thưa quý Cục! Do cơ sở tôi mở rộng, sửa chữa diện tích sản xuất, theo quy định tôi có nộp hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ATTP. Đoàn thẩm định đã đến thẩm định đạt và cấp lại giấy chứng nhận ATTP. Giấy chứng trước đó còn đến 02 năm mới hết hạn, mà giấy chứng nhận cấp lại sau trùng với thời điểm hết hiệu lực của giấy chứng nhận trước đó. Như vậy có phù hợp không thưa quý cục?

TRẢ LỜI

Hiện tại chưa có câu trả lời nào cho câu hỏi này!

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO