Hỏi bởi: Trần Tố Như  lúc 03:54 chiều ngày 30/12/2019a | 1 trả lời | 250 lượt xem

Kính thưa quý Cục! Do cơ sở tôi mở rộng, sửa chữa diện tích sản xuất, theo quy định tôi có nộp hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ATTP. Đoàn thẩm định đã đến thẩm định đạt và cấp lại giấy chứng nhận ATTP. Giấy chứng trước đó còn đến 02 năm mới hết hạn, mà giấy chứng nhận cấp lại sau trùng với thời điểm hết hiệu lực của giấy chứng nhận trước đó. Như vậy có phù hợp không thưa quý cục?

TRẢ LỜI

- Căn cứ theo Khoản 2, điều 12 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT hoạt động mở rộng, sửa chữa diện tích sản xuất của cơ sở thuộc diện Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện ATTP (thẩm định không cấp giấy chứng nhận).

- Đối với thủ tục cấp đổi GCN ATTP, căn cứ theo điều 19 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ‘Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận ATTP được cấp đổi trùng với thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận ATTP cũ’. Do đó, việc ghi thời hạn của Giấy chứng nhận cấp đổi trùng với giấy chứng nhận cũ là phù hợp quy định.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO