Hỏi bởi: Văn Chương  lúc 06:03 chiều ngày 29/12/2019a | 1 trả lời | 241 lượt xem

chào quý cơ quan, em là người thiểu số ở vùng miền núi Quảng Nam, em muốn mở đăng ký hộ kinh doanh đối với các mặt hàng như chuối rừng, sâm rừng khô, đóng gói, dán nhãn để bán thì cần những bước gì ạ?

TRẢ LỜI

       1. Bạn đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (nơi đặt địa điểm kinh doanh); thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Điều 71 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

       2. Bạn liên hệ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp huyện để được hướng dẫn thực hiện quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO