Hỏi bởi: Hòa  lúc 03:11 chiều ngày 04/12/2019a | 1 trả lời | 476 lượt xem

Xin chào quý cục! Quý cục cho tôi hỏi tần xuất kiểm tra đối với các cơ sở nhỏ lẻ không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ( TT17) căn cứ vào đâu?

TRẢ LỜI

Việc kiểm tra đối với các cơ sở nhỏ lẻ không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại Điều 5 Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT, theo đó Cơ quan được phân công quản lý lập kế hoạch hàng năm trình cấp có có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện kiểm tra hoặc kiểm tra đột xuất khi có sự cố về an toàn thực phẩm liên quan hoặc theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO