Hỏi bởi: Nguyễn Thị Lan  lúc 04:06 chiều ngày 27/11/2019a | 1 trả lời | 401 lượt xem

Kính thưa quý cục nhà tôi có sản xuất pate, chả lụa. Tháng 7/2019 vừa rồi Đoàn thẩm định của Chi cục QLCL có đến cơ sở tôi để kiểm tra định kỳ và thu phí 350.000đ. Đến đầu tháng 11/2019 tôi làm hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận, đoàn thẩm định của Chi cục có đến thẩm đinh lại và thu phí 700.000đ. Vậy có đúng quy định không? Xin chân thành cám ơn!

TRẢ LỜI

  Thông tư số 38//2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 2 hoạt động: (1) Thẩm định để xếp loại; (2) Thẩm định đánh giá định kỳ (sau khi Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận  an toàn thực phẩm với tần xuất thẩm định đánh giá định được quy định tại Điều 9 Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT).

        Việc thu phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP và thẩm định đánh giá định kỳ được thực hiện theo quy định của Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016  và Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính.

         Trong trường hợp Cơ sở có nhu cầu đăng ký đánh giá để cấp lại Giấy chứng nhận ATTP; để giảm số lần thẩm định và chi phí cơ sở chủ động liên hệ với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản để thống nhất thời gian đăng ký/thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận ATTP.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO