Hỏi bởi: Liệt  lúc 03:02 chiều ngày 26/11/2019a | 1 trả lời | 417 lượt xem

Kính gửi Cục!Doanh nghiệp( Ở Đồng Tháp) chúng tôi muốn xuất khẩu cá tra đông lạnh sang thị trường Brasil thì cần thủ tục như thế nào? Và liên hệ trực tiếp với ai để họ hướng dẫn thực hiện?

TRẢ LỜI

- Đối với trường hợp cơ sở đã được Cục thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP, cơ sở cần gửi đề nghị bổ sung danh sách xuất khẩu vào thị trường Braxin về Cục. Cục sẽ tiến hành gửi yêu cầu cập nhật danh sách được phép xuất khẩu tới cơ quan thẩm quyền Braxin và thông báo tới doanh nghiệp khi nhận được phản hồi từ phía Braxin.

- Đối với trường hợp cơ sở chưa được Cục thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP, cơ sở cần gửi hồ đăng ký thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP, bổ sung Danh sách xuất khẩu theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 (được sửa đổi bổ sung bởi các thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT, 16/2018/TT-BNNPTNT) tới Chi cục Quản lý chất lượng nông lấm sản và thủy sản Nam Bộ theo địa chỉ : Lầu 1- 1610, đường Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Khi kết quả thẩm định đạt yêu cầu, cơ sở gửi đề nghị bổ sung danh sách xuất khẩu vào thị trường Braxin về Cục. Cục sẽ tiến hành gửi yêu cầu cập nhật danh sách được phép xuất khẩu tới cơ quan thẩm quyền Braxin và thông báo tới doanh nghiệp khi nhận được phản hồi từ phía Braxin.

- Ngoài ra, cơ sở cập nhật các quy định của Braxin tại website của Cục theo địa chỉ : http://www.nafiqad.gov.vn/cac-quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-nhap-khau-thuy-san-vao-brasil_t221c323n333

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO