Hỏi bởi: Nguyen Thanh Nhan  lúc 09:52 sáng ngày 26/11/2019 | 1 trả lời | 909 lượt xem

Kính gởi Cục , theo em được biết, đối với nhà máy chế biến thực phẩm thì phải áp dụng theo HACCP, về yêu cầu không khí thì yêu cầu theo (QCVN 02 - 01: 2009/BNNPTNT,2.1.4.7. Hệ thống thông gió, d. Trong các phòng chế biến thực phẩm, phải đảm bảo cho dòng không khí chuyển động từ nơi có yêu cầu vệ sinh cao sang nơi có yêu cầu vệ sinh thấp hơn.)em không thấy đưa ra yêu cầu tiêu chuẩn là bao nhiêu cho phép và không cho phép, trong khi đó theo khái niệm và phân loại cấp độ sạch theo GMP của Bộ Y tế (thông tư 14/2012/TT-BYT) họ có đưa ra tiêu chuẩn giới hạn vi sinh vật của từng cấp độ sạch. Nếu được xin quí cục cho em xin thêm thông tin đối với tiêu chuẩn vi sinh về không khí đối với khu vực sản xuất thực phẩm, Chân thành cảm ơn.

TRẢ LỜI

- Hiện nay, không có quy định đối với giới hạn tối đa cho phép vi sinh vật trong không khí tại khu vực chế biến thực phẩm thủy sản.
- Tại yêu cầu số 2.1.4.7d, hệ thống thông gió ‘phải đảm bảo cho dòng không khí chuyển động từ nơi có yêu cầu vệ sinh cao sang nơi có yêu cầu vệ sinh thấp hơn’. Bên cạnh các yêu cầu khác tại 2.1.4.6, yêu cầu này để việc thiết kế, vận hành hệ thống thông gió trong khu vực chế biến thủy sản đảm bảo ngăn ngừa ô nhiễm chéo giữa các khu vực có yêu cầu vệ sinh khác nhau trong quy trình sản xuất

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO