Hỏi bởi: Tien Manh  lúc 12:43 chiều ngày 23/11/2019a | 1 trả lời | 204 lượt xem

Cơ sở CBTS của chúng tôi có code xuất vào EU (cập nhật 5/11/2019). Vậy cơ sở chúng tôi có thể xuất khẩu vào thị trường Indonesia không ạ? Xin cảm ơn.

TRẢ LỜI

- Hiện nay, để được xuất khẩu vào thị trường Indonesia, cơ sở cần được Cục thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP, bổ sung Danh sách xuất khẩu theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 (được sửa đổi bổ sung bởi các thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT, 16/2018/TT-BNNPTNT) và được cập nhật vào danh sách tại website của Cục theo địa chỉ : http://www.nafiqad.gov.vn/updated-list-of-fishery-processing-establishments-approved-by-nafiqad_t221c414n426

- Cơ sở đã được Cục thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP, do vậy cơ sở cần kiểm tra thông tin đã được cập nhật tại danh sách theo địa chỉ website nêu trên hay chưa. Trong trường hợp đã có tên trong danh sách, cơ sở đủ điều kiện xuất khẩu sang Indonesia, trường hợp chưa có tên trong danh sách, doanh nghiệp có văn bản đề nghị cập nhật tới Cục để được bổ sung.thẩm định cấp chứng thư theo quy định.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO