Hỏi bởi: Trần Thị Lam  lúc 04:37 chiều ngày 22/11/2019a | 1 trả lời | 320 lượt xem

Cơ sở trồng sầu riêng, bán hàng ra thị trường, muốn thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm cần làm những thủ tục gì xin Quý cục chỉ dẫn

TRẢ LỜI

Để thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, Cơ sở cần:  Thực hiện  theo Điều 28 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018); Điều 6, Điều 7 Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn;Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về ghi nhãn hàng hoá; Quy định của thị trường xuất khẩu;…

        Trường hợp cơ sở có sản phẩm (nông sản) bán hàng ra thị trường bị phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm thì phải thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn theo quy định của Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/ 10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.      

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO