Hỏi bởi: Cường  lúc 08:23 sáng ngày 11/11/2019 | 1 trả lời | 345 lượt xem

Mình muốn tra cứu thông tin về Chứng Nhận CS Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm do bộ nông nghiệp phát triển và nông thôn cấp thì thực hiện như thế nào

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 03:32 chiều ngày 21/11/2019a
Cục đã liên hệ với bạn theo thông tin được cung cấp để làm rõ nội dung vướng mắc. Tuy nhiên, các thông tin cá nhân do bạn cung cấp không chính xác. Do vậy, câu hỏi của bạn không đủ điều kiện để được trả lời theo quy chế tiếp nhận và giải đáp phản ánh kiến nghị của Cục. 

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO