Hỏi bởi: LÊ MINH ĐÁNG  lúc 10:45 sáng ngày 06/11/2019 | 1 trả lời | 324 lượt xem

Kính gửi quí Cục,, công ty chúng tôi CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BLUE BAY (DL 673). Khi nào được phía trung quốc cập nhật danh sách được phép xuất khẩu.Nhờ quý cục cho biết thời gian khi nào được cập nhật... cảm ơn

TRẢ LỜI

Từ Quý III năm 2018, Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc chưa công nhận bổ sung danh sách doanh nghiệp được phép xuất khẩu của Việt Nam theo đề nghị của Cục.

Doanh nghiệp tra cứu danh sách được cập nhật tại website của cơ quan thẩm quyền Trung Quốc theo địa chỉ: http://www.customs.gov.cn/customs/jyjy/jckspaq/xxfw63/jkspjwscqyzcxx/jkscpjwscqyzcmd/yz28/2377195/index.htm hoặc tại website của Cục theo địa chỉ http://www.nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-viet-nam-du-dieu-kien-bao-dam-an-toan-thuc-pham-va-xuat-khau-vao-cac-thi-truong_t221c330n39

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO