Hỏi bởi: Hồng Hà  lúc 08:53 sáng ngày 31/10/2019 | 1 trả lời | 472 lượt xem

chào quý cục! Gia đình tôi có cơ sở trồng rau, quy mô nhỏ, lao động dưới 10 người, cơ sở gia đình tôi đã có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo tôi được biết theo nghị định 15/2018/NĐ-CP thì cơ sở của gia đình tôi là cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ (là cơ sở trồng trọt,...ở quy mô hộ gia đình có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) nên không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Tuy nhiên, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản lại hướng dẫn cơ sở chúng tôi đi làm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo công văn 805/QLCL-TTPC về việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP (Trường hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không được xem là cơ sở nhỏ lẻ). Vậy xin hỏi quý cục , cơ sở của gia đình tôi có thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận ATTP không? Tại sao 2 văn bản lại quy định khác nhau như vây? Tôi xin cám ơn.

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 04:05 chiều ngày 08/11/2019a

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì “Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ là cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác các nguyên liệu thực phẩm ở quy mô hộ gia đình, hộ cá thể ….”.

- Trường hợp các cơ sở sản xuất ban đầu đã đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Phòng Tài chính-Kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì được coi là cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, khi đó sẽ không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

- Trường hợp các cơ sở đã đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp sẽ không còn ở quy mô hộ gia đình, hộ cá thể thì không được coi là cơ sở nhỏ lẻ và phải được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ trường hợp các cơ sở được quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP).

  Do đó, nếu Doanh nghiệp của bạn không thuộc trường hợp quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì việc hướng dẫn của Chi cục QLCLNLTS địa phương là đúng với quy định pháp luật hiện hành.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO