Hỏi bởi: Lê Quang Huy  lúc 09:33 sáng ngày 23/10/2019 | 1 trả lời | 473 lượt xem

Kính gửi Cục Quản lý chất lượng. Cơ sở của tôi đang sản xuất chả lụa và pate. Theo quy định của VBHN 02 về quản lý phụ gia thực phẩm( nay là thông tư 24) thì chất bảo quản Natribenzoat không được sử dụng vì đây là sản phẩm thịt có xử lý nhiệt. Nhưng trong qua trình tôi chế biến có sử dụng nước mắm và bột nêm .. Nên khi kiểm nghiệm vẫn có Natribenzoate với hàm lượng thấp (nhỏ hơn 1). Vậy cơ sở tôi c1o bị xử phạt kg? và cách nào khác phục. Rất cảm ơn!!

TRẢ LỜI

  Theo quy định Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày  30/8/2019 của Bộ Y tế, Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm thì nước mắm và bột nêm là nguyên liệu /thành phần được đưa vào sản phẩm chả lụa và pate, do đó nếu Natribenzoate có trong nước mắm và bột nêm như phản ánh của bạn thì phải theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

          Đề nghị bạn liên hệ với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) hoặc Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc Sở Y tế) để được hướng dẫn cụ thể.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO