Hỏi bởi: hùng  lúc 03:40 chiều ngày 22/10/2019a | 0 trả lời | 270 lượt xem

xin chào quý cục, xin hỏi quý cục: chúng tôi là cơ sở chế biến giò tại gia đình, có đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đến kiểm tra và đánh lỗi là cơ sở chúng tôi có khoảng cách không an toàn vì gần bệnh viện dễ bị gây ô nhiễm cho giò, nhưng chúng tôi thấy không có khả năng gây ô nhiễm và tôi hỏi đoàn kiểm tra thì đoàn trả lời là dựa vào cảm quan mà xác định thôi chứ không có văn bản nào quy định cụ thể khoảng cách là bao nhiêu thì an toàn, tôi thấy như thế không hợp lý, vậy hỏi quý cục đánh giá như vậy là đúng hay sai.

TRẢ LỜI

Hiện tại chưa có câu trả lời nào cho câu hỏi này!

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO