Hỏi bởi: Phan Anh Duy  lúc 05:39 chiều ngày 11/10/2019a | 1 trả lời | 311 lượt xem

kính chào Cục, cho tôi hỏi: gia đình tui có thu mua trái cây (chôm chôm) từ nông dân. Tôi có giấy đăng ký kinh doanh hộ gia đình. Lao động thường xuyên khoảng 4-5 người, nhưng vào vụ mùa thì có lúc khoảng 20 đến 30 lao động. Vậy tôi cần phải đăng ký để cấp giấy an toàn thực phẩm hay không?

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 02/02/2018  của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm:

       Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ là cơ sở do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh và cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật. (Khoản 10 Điều 3).

        Cơ sở Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (điểm d khoản 1 Điều 12). Tuy nhiên Cơ sở  phải thực hiện ký cam kết theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày  31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.       

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO