Hỏi bởi: Hòa  lúc 04:36 chiều ngày 30/09/2019a | 1 trả lời | 402 lượt xem

Kính gửi cục, cuc cho tôi hỏi về xác nhận kiến thức ATTP: Trong quá trình thanh tra, kiểm tra sự tuân thủ quy định về ATTP của cơ sở, cơ quan thẩm quyền sẽ kiểm tra trực tiếp kiến thức ATTP đối với người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm hoặc đánh giá dựa vào Giấy xác nhận kiến thức ATTP; tuy nhiên tại điều 20, 21 nghị định 66/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kd cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, có sở sơ chế chế biến thực phẩm yêu cầu có Giấy xác nhận kiến thức ATTP. Như vậy có bắt buộc phải có giấy xác nhận kiến thức ATTP không? hay có thể đánh giá kiến thức qua kiểm tra. Đối với trường hợp cơ sở nhỏ lẻ không thuộc diện cấp chứng nhận đủ điều kiện ATTP nhưng cơ sở có nhu cầu và làm đơn đề nghị để cấp thì có cấp không và trình tự có giống đối tượng theo thông tư 38 không? Mong sớm nhận được câu trả lời từ quý cục. Trân trọng

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 08:31 sáng ngày 04/10/2019

- Yêu cầu về giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Khoản 1 Điều 20, Khoản 1 Điều 21 Nghị định 66/2016/NĐ-CP đã được bãi bỏ bởi Điểm b Khoản 7 Điều 1 và Điểm b Khoản 8 Điều 1 Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Do vậy, Giấy xác nhận kiến thức ATTP chỉ là một trong các bằng chứng chứng minh chủ cơ sở, người sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định về kiến thức an toàn thực phẩm và không phải là điều kiện bắt buộc.

- Trường hợp các cơ sở nhỏ lẻ được quy định tại Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT. Do đó, không có căn cứ pháp lý để tiến hành thẩm định, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với những đối tượng này. 

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO