Hỏi bởi: Nguyễn Đưc QUý  lúc 09:21 sáng ngày 25/09/2019 | 1 trả lời | 277 lượt xem

Kính gửi cục! tôi có sản xuất giá đỗ và rau mầm, đã đăng ký hộ kinh doanh. Tôi có liên hệ bên Chi cục QLCL NLS và TS để được cấp giấy Chứng nhận ATTP tuy nhiên Chi cục giải đáp tôi chỉ là hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, không phải cấp giấy nhưng nhà trường yêu cầu phải có giấy. Kính mong Cục phúc đáp!

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Điều 11, 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ, Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, bạn phải thực hiện ký Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn theo quy định của Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 (Trừ trường hợp cơ sở có hoạt động sơ chế, chế biến thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm).

       Trường hợp khách hàng yêu cầu phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thì bạn có thể giải thích và cung cấp Bản cam kết nêu trên.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO