Hỏi bởi: Nguyễn Thị Thu  lúc 07:56 sáng ngày 23/09/2019 | 1 trả lời | 226 lượt xem

Kính thưa quý cục: cơ sở chúng tôi chế biến chả quy mô hộ gia đình (7-10kg/ngày). Cơ sở tôi đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Tháng 6/2019 thì đoàn kiểm tra của chi cục quản lý chất lượng đến kiểm tra và thu phí thâm định định kỳ 350k/lần. đến tháng 8/2019 giầy chứng nhận của cơ sở tôi hết hạn nên tôi làm hồ sơ tại trung tâm hành chính công của tỉnh để cấp lại GCN và phải nộp thêm 700k. tôi xin hỏi quý cục cơ quan thu như vậy có đúng không? theo quy định ở đâu? tôi xin cám ơn

TRẢ LỜI

Phòng Tài Chính 09:31 sáng ngày 11/11/2019
- Từ 22/6/2019 trở về trước, nội dung thu phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo mức: 350.000đồng/cơ sở do cơ quan địa phương thực hiện là đúng quy định tại Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính;

- Từ 22/6/2019 đến nay, nội dung thu phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo mức 700.000đồng/ cơ sở do cơ quan địa phương thực hiện là đúng quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài Chính

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO