Hỏi bởi: Trần Thị Lam  lúc 04:58 chiều ngày 28/05/2019a | 1 trả lời | 479 lượt xem

Kính thưa Quý cục, xin cho hỏi một số cơ sở thuộc loại hình quản lý theo Thông tư số 17/2018/TT-BNN chỉ thực hiện ký cam kết sản xuất an toàn. Tuy nhiên, nếu cơ sở, hộ gia đình có nhu cầu thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT thì cơ quan chức năng có căn cứ biên bản kiểm tra theo TT 38/2018/TT-BNNPTNT để thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi cơ sở đảm bảo không ah. Xin chân thành cảm ơn nhiều.

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 02:49 chiều ngày 05/06/2019a

Cục đã liên hệ qua số điện thoại và email do bạn cung cấp để làm rõ nội dung thông tin vướng mắc. Tuy nhiên, không thể liên lạc với bạn (số điện thoại cá nhân bạn cung cấp không chính xác). Do vậy, câu hỏi của bạn không đủ điều kiện để được trả lời.


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO