Hỏi bởi: Trần Bình Minh  lúc 04:14 chiều ngày 08/05/2019a | 1 trả lời | 301 lượt xem

Chúng tôi có vài khách sạn ở Hà Nội có mở kèm dịch vụ nhà hàng. Xin cho hỏi, khi chúng tôi nhập hàng hải sản thì có cần yêu cầu bên cung cấp hàng giấy phép gì không, vì chúng tôi sợ mặt hàng hải sản có hoá chất ảnh hưởng khách hàng.

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 08:24 sáng ngày 24/05/2019
Việc kiểm soát ATTP đối với nhà hàng thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế. Đề nghị anh/chị liên hệ Cục ATTP (Bộ Y tế) để được giải đáp.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO