Hỏi bởi: Ngô Thị Lan  lúc 05:00 chiều ngày 24/04/2019a | 1 trả lời | 211 lượt xem

Xin giải đáp giúp tôi. Hiện nay nhà nước ta có quy định nào cấm sử dụng hay chế tài liên quan đến việc sử dụng ure trong tẩm ướp thủy hải sản tươi. Hoặc nếu cho phép thì ngưỡng tối đa cho phép hàm lượng này là bao nhiêu? Xin chân thành cám ơn!

TRẢ LỜI

Bộ Y tế ban hành Danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong thực phẩm và giới hạn tối đa đối với các chất phụ gia trong thực phẩm (Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 về hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm, Thông tư 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015 sử đổi bổ sung một số quy định của Thông tư số 27/2012/TT-BYT). Theo đó, Ure không không nằm trong Danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng nên không có quy định hàm lượng tối đa cho phép.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO