Hỏi bởi: Nguyen The Tai  lúc 07:22 tối ngày 19/04/2019 | 1 trả lời | 146 lượt xem

Thưa quý Cục, điều kiện xuất vào thị trường Do Thai , - Kosher là gì ? Cám ơn

TRẢ LỜI

Đề nghị anh nêu cụ thể câu hỏi (thị trường cụ thể, sản phẩm xuất khẩu)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO