Hỏi bởi: Điền  lúc 10:41 sáng ngày 11/04/2019 | 1 trả lời | 238 lượt xem

Tôi Điền - Chi cục QLCL NLS&TS TG. Hiện nay Thông tư 45 đã bãi bỏ. Xin hỏi quý Cục thì việc quản lý, kiểm tra cơ sở SX KD phân bón, thuốc bvtv, thuốc thú y, nước SHNT, thức ăn chăn nuôi quản lý bằng văn bản nào để địa phương biết để thực hiện. Xin cám ơn

TRẢ LỜI

         Bạn là cán bộ Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ về quản lý chất lượng ATTP nếu có vướng mắc hãy đề xuất lãnh đạo Chi cục có văn bản gửi về Cục để trả lời bằng văn bản (theo hướng dẫn tại công văn 1401/QLCL/TTPC ngày 31/7/2014 của Cục)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO