Hỏi bởi: Phượng  lúc 02:16 chiều ngày 03/03/2019a | 1 trả lời | 198 lượt xem

Xin hỏi : đối với cá mú cá hồng cá mó có mối nguy gắn liền với loài không

TRẢ LỜI

Đối với cá mú, cá hồng, cá mó có mối nguy gắn liền với loài là Ciguatera. 
Nguyên nhân do cá mú, cá hồng, cá mó sinh sống tại các rạn san hô và ăn tảo biển có chứa độc tố Ciguatera, do vậy có thể nhiễm độc tố này.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO