Hỏi bởi: Trần Thị Lam  lúc 04:39 chiều ngày 04/05/2016a | 1 trả lời | 2042 lượt xem

Xin Quý cục cho tôi hỏi. Văn bản nào quy định mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm như măng, giá đỗ, đậu hũ.

TRẢ LỜI

         Các sản phẩm bạn nêu thuộc nhóm rau (Măng, giá đỗ), đậu hũ (sản phẩm chế biến từ đậu nành). Do vậy, Bạn có thể tham khảo quy định sau:

        - Thông tư 02/2011/TT-BYT ngày 13/1/2011 ban hành quy chuẩn quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hóa học trong thực phẩm (Độc tố nấm, kim loại nặng);

         - Thông tư 05/2012/TT-BYT ngày 1/3/2012 ban hành quy chuẩn quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm;

       - Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm

       - Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Về việc ban hành “Quy đnh giới hạn tối đa ô nhim sinh học hóa học trong thực phm”.

Trường hợp cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Bạn liên hệ trực tiếp với Cục An toàn thực phẩm -Bộ Y tế để được hướng dẫn.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO