Hỏi bởi: Đỗ Thanh Phương  lúc 05:31 chiều ngày 21/04/2016a | 1 trả lời | 940 lượt xem

danh sách những cơ sơ nuôi trồng thủy hải sản được phép suất khẩu vào thị trường trung quốc

TRẢ LỜI

Hiện nay, NAFIQAD chỉ nhận được yêu cầu Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch Trung Quốc (AQSIQ) về việc lập Danh sách các cơ sở nuôi, bao gói được phép xuất khẩu tôm sú sống sang Trung Quốc.
Đến nay, đã có 4 cơ sở bao gói và 27 cơ sở nuôi được AQSIQ cho phép xuất khẩu tôm sú sống sang Trung Quốc, chi tiết xem tại website của NAFIQAD (Mục văn bản chỉ đạo điều hành).


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO