Quay lại
Số hiệu | 3947/TB-BNN-VP
Tên văn bản | Thông báo 3947/TB-BNN-VP ngày 21/6/2022 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2022
Trích yếu |
Thông báo 3947/TB-BNN-VP ngày 21/6/2022 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2022
Ngày ban hành | 21/06/2022
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Thông báo
Lĩnh vực | Chất lượng nông lâm sản
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO