Quay lại
Số hiệu | 257/KH-QLCL
Tên văn bản | Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng nông lâm thủy sản theo phân công, phân cấp năm 2021
Trích yếu |
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng nông lâm thủy sản theo phân công, phân cấp năm 2021
Ngày ban hành | 09/03/2021
Nơi ban hành | Nafiqad
Loại văn bản | Kế hoạch
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO