Quay lại
Số hiệu | 5513/VPCP-KGVX
Tên văn bản | Công văn số 5513/VPCP-KGVX ngày 08/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2020
Trích yếu |
về kết quả thực hiện Tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2020
Ngày ban hành | 08/07/2020
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản | Công văn
Lĩnh vực | Chất lượng nông lâm sản
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO