Quay lại
Số hiệu | 2166/QÐ-BNN-TCCB
Tên văn bản | Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên
Trích yếu |
Ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên
Ngày ban hành | 12/06/2020
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Đầu tư
Tên file |
downloaddownloaddownloaddownloaddownloaddownloaddownloaddownload

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO