Quay lại
Số hiệu | 2069/QÐ-BNN-PC
Tên văn bản | Quyết định số 2069/QĐ-BNN-PC ngày 08/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trích yếu |
Ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành | 08/06/2020
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Báo cáo
Lĩnh vực | Chất lượng nông lâm sản
Tên file |
downloaddownload

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO