Quay lại
Số hiệu | 1886/QÐ-BNN-TCCB
Tên văn bản | Quyết định số 1886/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/5/2019 của Bộ NNPTNT v/v Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ NNPTNT
Trích yếu |
Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ NNPTNT
Ngày ban hành | 23/05/2019
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO