Quay lại
Số hiệu | 3598/QÐ-BNN-VP
Tên văn bản | Quyết định số 3598/QĐ-BNN-VP ngày 13/9/2018 của Bộ NNPTNT phê duyệt KH thực hiện QĐ 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Trích yếu |
Quyết định số 3598/QĐ-BNN-VP ngày 13/9/2018 của Bộ NNPTNT phê duyệt KH thực hiện QĐ 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Ngày ban hành | 13/09/2018
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO