NĂNG LỰC TƯ VẤN    
Cập nhật: 03/02/2015 02:02
Xem lịch sử tin bàiTRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 2 (NAFIQAD - BRANCH 2)

Địa chỉ: Số 167 - 175 đường Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: +84 236 3836 155 & +84 236 3836 761
Fax: +84 236 3836 154
Email: branch2.nafi@mard.gov.vn & info@nafiqad2.vn
Website: http://nafiqad2.vn


- Tư vấn xây dựng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.


- Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo HACCP/ ISO 22000:2005.


- Tư vấn, hướng dẫn các phòng kiểm nghiệm xây dựng hệ thống quản lý phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2005.


- Tổ chức tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, HACCP,VietGAP…để nâng cao năng lực cho các cơ sở chế biến theo yêu cầu.


- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, đào tạo về thử nghiệm, xét nghiệm dịch bệnh theo yêu cầu của khách hàng.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
NĂNG LỰC KIỂM NGHIỆM - (26/12/2017 03:27) NĂNG LỰC CHỨNG NHẬN - (22/03/2016 11:57)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO