Năng lực chứng nhận    
Cập nhật: 06/03/2016 11:18
Xem lịch sử tin bài

Năng lực chứng nhận

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 4

Địa chỉ: 30 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Điệnthoại: 084 38217058  Fax: 84 39142161

Email: branch4.nafi@mard.gov.vn

Website: http://www.nafiqad4.gov.vn;    http://www.nafi4.com.vn 


I. DANH MỤC TÀI LIỆU

TT

SỐ VĂN BẢN

TÊN TÀI LIỆU

CƠ QUAN BAN HÀNH

NGÀY

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

01

77/QĐ-QLCL

Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp

NAFIQAD

27/01/2014

Tải

02

126.2014/QĐ-VPCNCL

Quyết định về việc công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm

Văn Phòng Công nhận Chất lượng

11/4/2014

Tải

03

141/QĐ-CN-TTPC

Quyết định về việc chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi

Cục Chăn nuôi

19/6/2014

Tải

04

404/QĐ-TCTS-NTTS

Quyết định về việc chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản

Tổng Cục

Thủy sản

15/7/2014

Tải

05

367/QĐ-TT-QLCL

Quyết định về việc chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP

Cục Trồng Trọt

15/8/2013

Tải

06

 

Chính sách chất lượng

NAFIQAD 4

01/10/2014

Tải

07

QĐ.01

Quy định chung về chứng nhận VietGAP

NAFIQAD 4

01/9/2014

Tải

08

QĐ.02

Quy định về chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy

NAFIQAD 4

01/9/2014

Tải

09

QĐ.03

Quy định về việc sử dụng logo và dấu hiệu chứng nhận

NAFIQAD 4

01/9/2014

Tải

10

TT.01

Thủ tục đánh giá, cấp, duy trì, mở rộng, đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận sản phẩm

NAFIQAD 4

21/8/2015

Tải

11

TT.03

Thủ tục xem xét yêu cầu khách hàng

NAFIQAD 4

01/9/2014

Tải

12

QT7.5

Quá trình giải quyết khiếu nại & yêu cầu xem xét lại

NAFIQAD 4

01/9/2014 

Tải

13 HD.02

Hướng dẫn xác định ngày công đánh giá & chi phí đánh giá CNSP

NAFIQAD 4 01/9/2014 Tải

14

HD.03

Hướng dẫn xác định ngày công đánh giá chứng nhận VietGAP

NAFIQAD 4

01/9/2014

Tải

 

II. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN: Download file đính kèm

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Năng lực kiểm nghiệm - (26/12/2015 12:53) Năng lực tư vấn - (10/02/2015 02:04)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO