NĂNG LỰC CHỨNG NHẬN    
Cập nhật: 22/03/2016 11:57
Xem lịch sử tin bàiTRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 2 (NAFIQAD - BRANCH 2)

Địa chỉ: Số 167 - 175 đường Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: +84 236 3836 155 & +84 236 3836 761
Fax: +84 236 3836 154
Email: branch2.nafi@mard.gov.vn & info@nafiqad2.vn
Website: http://nafiqad2.vnTT

Quyết định
 chứng nhận

Cơ quan
 chứng nhận

Số hiệu chứng nhận

Phạm vi chứng nhận

Hiệu lực

01

340/QĐ-CN-TTPC

ngày 26/09/2014

Cục Chăn Nuôi

VietGAP-CN-14-02

Chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi

25/09/2019

02

512/QĐ-CN-TĂCN

ngày 31/12/2014

Cục Chăn Nuôi

48-0017-BNN

Chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

30/12/2017

03

622.2017/QĐ-VPCNCL

ngày 06/12/2017

Văn phòng Công nhận 
Chất lượng (BoA)

VICAS 017 - QMS

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC TS 17021-3:2013

07/11/2020

04

621.2017/QĐ-VPCNCL

ngày 06/12/2017

Văn phòng Công nhận

Chất lượng (BoA)

VICAS 017 - FSMS

Chứng nhận hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015 và  ISO/TS 22003:2013

07/11/2020


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
NĂNG LỰC KIỂM NGHIỆM - (26/12/2017 03:27) NĂNG LỰC TƯ VẤN - (03/02/2015 02:02)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO