Lists of establishments authorized for export fish and fishery products to Vietnam (Under the Agreement)    
Cập nhật: 17/05/2019 10:17
Xem lịch sử tin bài

Lists of establishments authorized for export fish and fishery products to Vietnam (Under the Agreement)

No

Countries

Updated time

Note

1

CHINA (790)

22/1/2020

 

2

INDONESIA  (489)

05/11/2021

 

3

REPUBLIC OF KOREA (341)

05/11/2021

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO