Hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật    
Cập nhật: 24/04/2020 10:08
Xem lịch sử tin bài

Hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn số 696/QLCL-CL2 ngày 29/5/2020 hướng dẫn chuyên môn về ATTP - (29/05/2020 11:54) Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của... - (28/05/2020 09:56) Công văn 595/QLCL-CL1 ngày 11/5/2020 thông báo Trung Quốc đã bổ sung nghêu 2 cồi sống vào Danh sách được phép nhập khẩu - (12/05/2020 08:28) Công văn 578/QLCL-CL2 ngày 05/5/2020 v/v hướng dẫn thủ tục cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP - (06/05/2020 09:39) TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU NĂM 2020 DO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ (TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI, THÚ Ý...)TRẢ LỜI - (23/04/2020 01:21) TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU NĂM 2020 LĨNH VỰC CỦA CỤC QLCLNLTS - (22/04/2020 06:02) Công văn 478/QLCL-CL1 ngày 14/4/2020 v/v xuất khẩu cua và tôm hùm sống sang Trung Quốc - (14/04/2020 01:30) Ban hành Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng... - (31/03/2020 05:25) Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông - (28/02/2020 03:26)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO