Hợp tác với Trung Quốc    
Cập nhật: 02/06/2010 08:26
Xem lịch sử tin bài

Hợp tác với Trung Quốc Nội dung hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Cục Giám sát chất lượng, Thanh tra và Kiểm dịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lĩnh vực kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Hợp tác với Achentina - (13/06/2016 11:19) Hợp tác với Liên bang Nga - (13/06/2016 10:58) Hợp tác với Trung Quốc - (13/06/2016 10:48) Hợp tác với Pháp - (24/01/2016 11:42) Hợp tác với Trung Quốc - (24/01/2016 11:15) Hợp tác với Indonesia - (03/04/2012 08:34) Hợp tác với Liên bang Nga - (23/06/2011 08:33) Hợp tác với EU - (31/05/2010 08:32) Hợp tác với Hàn Quốc - (24/05/2010 08:30)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO