Hợp tác với Liên bang Nga    
Cập nhật: 23/06/2011 08:33
Xem lịch sử tin bài

Hợp tác với Liên bang Nga Trong lĩnh vực kiểm soát ATTP thủy sản

Bản ghi nhớ giữa VPSS và NAFIQAD bằng 03 ngôn ngữ: Bản tiếng Việt ; Bản tiếng Nga ;Bản tiếng Anh 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Hợp tác với Italia - (24/05/2010 08:30) Hợp tác với Pháp - (24/05/2010 08:28)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO