Hoa Kỳ thông báo đã nhận được bản trả lời câu hỏi SRT về hệ thống kiểm soát cá da trơn của Việt Nam    
Cập nhật: 23/08/2017 11:55
Xem lịch sử tin bài

Hoa Kỳ thông báo đã nhận được bản trả lời câu hỏi SRT về hệ thống kiểm soát cá da trơn của Việt Nam Ngày 23/8/2017 , Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo Cơ quan thanh tra và ATTP (FSIS) Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã nhận được bản trả lời câu hỏi SRT của Việt Nam

Thực hiện chương trình thanh tra cá da trơn của Hoa Kỳ, Ngày 18/8/2017, NAFIQAD đã gửi Cục Thanh tra ATTP (FSIS) Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hồ sơ phục vụ quá trình đánh giá tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn của Việt Nam do FSIS thực hiện. Hồ sơ bao gồm bản trả lời câu hỏi (SRT) và trên 1500 trang tài liệu kèm theo.

Ngày 23/8/2017, qua Văn phòng Nông nghiệp thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đại diện FSIS đã có email khẳng định FSIS đã nhận được hồ sơ do phía Việt Nam gửi. Hiện nay, các chuyên gia của FSIS đã bắt đầu nghiên cứu hồ sơ.

Như vậy, Việt Nam đang ở bước thứ 2 của quy trình đánh giá tương đương bao gồm 06 bước của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Các bước tiếp theo bao gồm việc trao đổi bổ sung thông tin giữa FSIS và NAFIQAD; kiểm tra thực tế hệ thống kiểm soát tại Việt Nam; Công bố dự thảo Báo cáo thanh tra và Quyết định tính tương đương.

Với việc NAFIQAD đã hoàn tất và nộp hồ sơ SRT cho FSIS trước thời hạn 01/9, việc xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ không bị gián đoạn, tuy nhiên, các lô hàng phải đáp ứng đầy đủ các quy định của FSIS. Cũng từ ngày 01/9/2017, NAFIQAD và các đơn vị liên quan sẽ thực thi Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn xuất khẩu sang Hoa Kỳ ban hành kèm theo Quyết định số 3379/QĐ-BNN-QLCL ngày 15/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

PCL1

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Hoa Kỳ đã đánh giá xong phần trả lời bộ câu hỏi đánh giá tương đương (SRT) của Việt Nam - (07/03/2018 10:06) Truyền thông đợt cao điểm năm vệ sinh An toàn thực phẩm (cập nhật đến 22.02.2018) - (22/02/2018 11:13) Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam - (07/02/2018 08:45) Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 - (05/02/2018 09:01) Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, chứng nhận) theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP (cập nhật 05/02/2018) - (05/02/2018 03:26) Công văn số 1187/BNN-QLCL ngày 01/2/2018 về việc trả lời phản ánh, kiến nghị/ câu hỏi của cơ quan địa phương - (01/02/2018 08:51) Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 - (01/02/2018 04:56) Quyết định số 219/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/01/2018 ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 - (23/01/2018 01:58) Về việc triển khai Chương trình phối hợp 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN - (09/01/2018 01:24) Các khóa đào tạo của Hoa Kỳ về quy định trong Chương trình thanh tra cá da trơn - (08/01/2018 09:10)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO