Hoa Kỳ sẽ kiểm tra 100% các lô hàng cá bộ Siluriformes nhập khẩu từ 02/8/2017    
Cập nhật: 10/07/2017 10:56
Xem lịch sử tin bài

Hoa Kỳ sẽ kiểm tra 100% các lô hàng cá bộ Siluriformes nhập khẩu từ 02/8/2017 Cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ban hành Quy định FSIS-2017-0024 áp dụng quy định về nhập khẩu tại Chương trình thanh tra bắt buộc đối với cá và sản phẩm cá bộ Siluriformes từ ngày 02/8/2017 thay vì 01/9/2017

Ngày 06/7/2017, thông qua Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sảnvà thủy sản nhận được công thư của Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) thông báo đã ban hành quy định số FSIS-2017-0024 về việc sẽ áp dụng chính thức điều 9CFR557 (quy định về nhập khẩu) tại Chương trình thanh tra bắtbuộc đối với cá và sản phẩm cá bộ Siluriformes từ ngày 02/8/2017 thay vì 01/9/2017 (thời điểm chính thức áp dụng như quy định tại Chương trình và cácthông báo của FSIS trước đây), cụ thể như sau:

- Tất cả các lôhàng cá bộ Silurformes nhập khẩu vào Hoa Kỳ sẽ được FSIS thực hiện kiểm tra tạicác Cơ sở kiểm tra nhập khẩu chính thức (i-house)

-  Nhà nhập khẩu phải gửi đơn đăng ký kiểm tra theo mẫu FSIS Form 9540-1 (bản giấy hoặc điện tử) cho FSIS trước khi lô hàng đến cửa khẩu. Trong đơn đăng ký kiểm tra, nhà nhập khẩu phải ghi rõ tên Cơ sở kiểmtra nhập khẩu chính thức nơi FSIS sẽ thực hiện kiểm tra lô hàng. 

Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã ban hành công văn số 1177/QLCL-CL1 ngày 10/7/2017 thông báo rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang Hoa Kỳ đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định của thị trường nhập khẩu.

Download: công văn 1177/QLCL-CL1 ngày 10/7/2017

PCL1

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO