Giấy mời tham dự Hội thảo về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Nhật Bản (JFS)    
Cập nhật: 14/10/2022 05:52
Xem lịch sử tin bài

Giấy mời tham dự Hội thảo về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Nhật Bản (JFS)

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Giấy mời tham dự Hội nghị Triển khai công tác chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường năm 2024 - (23/02/2024 09:47) Công văn số 9273/BNN-CCPT ngày 19/12/2023 về chấm điểm công tác quản lý chất lượng, chế biến và phát triển nông lâm thủy sản - (19/12/2023 04:13) Công văn số 8160/BNN-CCPT ngày 13/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, chế biến và PTTT nông lâm thủy sản - (13/11/2023 02:44) Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 11.2023 - (13/11/2023 02:12) Thông báo: Lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp tại Hải Phòng (Từ 01-03/11/2023) - (31/10/2023 08:57) Lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp tại Thành phố Đà Nẵng (25-27/10/2023) - (24/10/2023 06:00) Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản tháng 10-2023 - (23/10/2023 11:32) Lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ quản lý các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh (Từ 18-20/10/2023) - (16/10/2023 08:14) Lớp tập huấn kỹ năng thực hành chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn JAS hữu cơ Nhật Bản - (08/10/2023 05:25) Mời tham gia Đoàn giao thương, quảng bá chuỗi cung ứng trái cây, thủy sản tại Thượng Hải, Trung Quốc - (06/10/2023 09:55)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO