Liên kết - tiện ích
Danh sách các quy định của EU Danh sách các quy định của EU
Cập nhật: 11:34 - 09/03/2023

Danh sách các quy định của EU

Văn bản gửi các đơn vị về trả lời câu hỏi trước thanh tra EU năm 2023 Văn bản gửi các đơn vị về trả lời câu hỏi trước thanh tra EU năm 2023
Cập nhật: 08:59 - 09/03/2023

Văn bản gửi các đơn vị về trả lời câu hỏi trước thanh tra EU năm 2023

Công văn 1892/QLCL-CL1 ghi nhãn thành phần nước bổ sung vào sản phẩm thủy sản Công văn 1892/QLCL-CL1 ghi nhãn thành phần nước bổ sung vào sản phẩm thủy sản
Cập nhật: 11:30 - 15/10/2021

Công văn 1892/QLCL-CL1 ghi nhãn thành phần nước bổ sung vào sản phẩm thủy sản

Quy định mẫu chứng thư thủy sản xuất khẩu thị trường EU Quy định mẫu chứng thư thủy sản xuất khẩu thị trường EU
Cập nhật: 09:09 - 16/04/2021

Quy định mẫu chứng thư thủy sản xuất khẩu thị trường EU

Quy định mới của EU Quy định mới của EU
Cập nhật: 04:51 - 29/11/2019

Trong đầu năm 2019, Ủy ban Châu Âu ban hành các quy định EU số 2019/625; 2019/626, 2009/627, 2019/628 (có hiệu lực từ 14/12/2019) để thực hiện quy định 2017/625 EC về các yêu cầu kiểm soát nhà nước...

Danh mục các loài thủy sản cấu thành nên sản phẩm xuất khẩu Danh mục các loài thủy sản cấu thành nên sản phẩm xuất khẩu
Cập nhật: 01:57 - 22/06/2016

Thể hiện thông tin trên bao bì đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU Thể hiện thông tin trên bao bì đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU
Cập nhật: 01:52 - 22/06/2016

Áp dụng Hệ thống TRACES trong cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU Áp dụng Hệ thống TRACES trong cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU
Cập nhật: 12:48 - 26/01/2016

Quy định EU số 1169/2011 ngày 22/11/2011 của Ủy Ban Châu Âu về thông tin thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng Quy định EU số 1169/2011 ngày 22/11/2011 của Ủy Ban Châu Âu về thông tin thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng
Cập nhật: 12:43 - 26/01/2016

Quy định về IUU của thị trường EU Quy định về IUU của thị trường EU
Cập nhật: 12:16 - 26/01/2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO