Danh sánh phòng thử nghiệm được chỉ định để phục vụ quản lý nhà nước (Cập nhật thời điểm tháng 4/2018)    
Cập nhật: 24/05/2018 06:31
Xem lịch sử tin bài

Danh sánh phòng thử nghiệm được chỉ định để phục vụ quản lý nhà nước (Cập nhật thời điểm tháng 4/2018)

TT

Tên phòng thử nghiệm

Mã số

Địa chỉ

Quyết định

Lĩnh vực

I

Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chỉ định theo Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT)

1       

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh

LAS - NN 05

Số 2 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

368/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/16

- Thực phẩm: 83 chỉ tiêu hóa học, 15 chỉ tiêu sinh học;

- Phân bón: 7 chỉ tiêu hóa học, 6 chỉ tiêu sinh học; 

- Thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản: 3 chỉ tiêu hóa học;

- Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: 70 chỉ tiêu hóa học, 12 chỉ tiêu sinh học;

- Nước dùng trong nông nghiệp: 20 chỉ tiêu hóa học

642/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

Thực phẩm, Thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản,Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, Nước dùng trong nông nghiệp, đất: 146 chỉ tiêu.

2       

Phòng thử nghiệm Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc Thú y Trung ương II

LAS - NN 08

521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình,                                            Thành phố Hồ Chí Minh

129/QĐ-QLCL ngày 4/5/2018

Thực phẩm, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, chế phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản: 144 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học, 47chỉ tiêu sinh học.

3       

Phòng thử nghiệm Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm và Điều trị - Chi Cục Thú y TPHCM

LAS - NN 10

151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, TP.HCM.

2003/QĐ-BNN-KHCN ngày 1/6/2015

- Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi: 5 chỉ tiêu sinh học, 26 chỉ tiêu hoá học;

 - Nước dùng trong nông nghiệp: 01 chỉ tiêu sinh học, 7 chỉ tiêu hoá học;

- Thuốc thú y: 12 chỉ tiêu hoá học; 

- Bệnh động vật, thuỷ sản: 26 chỉ tiêu

644/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nước dùng trong nông nghiệp, thuốc thú y,  bệnh động vật, thuỷ sản:  57 chỉ tiêu

4       

Phòng thử nghiệm Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm Bệnh động vật thuộc Cơ quan Thú y Vùng VI

LAS - NN 11

521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM

4220/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/10/2015

- Chẩn đoán bệnh: 55 chỉ tiêu;

- Thực phẩm: 27 chỉ tiêu sinh học, 24 chỉ tiêu hoá học;

- Thức ăn chăn nuôi: 14 chỉ tiêu sinh học, 11 chỉ tiêu hoá học.

645/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

Chẩn đoán bệnh, Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi: 17  chỉ tiêu

  198/QĐ-QLCL ngày 29/6/2018
 - Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, chẩn đoán bệnh: 212 chỉ tiêu.

5       

Phòng thử nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm tra Vệ sinh Thú y Trung ương II

LAS - NN 13

521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM

263/QĐ-QLCL ngày 30/8/2018

 - Thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: 3 chỉ tiee hóa học, 5 chỉ tiêu sinh học

640/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

- Thực phẩm, mẫu bề mặt: 12 chỉ tiêu sinh học, 13 chỉ tiêu hóa học;

- Thức ăn chăn nuôi: 11 chỉ tiêu sinh học, 9 chỉ tiêu hóa học;

- Không khí, nước dùng, nước thải trong nông nghiệp: 3 chỉ tiêu sinh học, 33 chỉ tiêu hóa học.

6       

Phòng Thử nghiệm thuộc Trung tâm kiểm nghiệm thuốc Thú y Trung ương I - Cục Thú y

LAS - NN 18

 

Số 30/78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

2132 /QĐ-BNN-KHCN ngày 2/6/2016

-Thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y: 122 chỉ tiêu hóa học, 25 chỉ tiêu sinh học;

- Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: 61 chỉ tiêu hóa học, 11 chỉ tiêu sinh học.

641/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

-Thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y: 122 chỉ tiêu hóa học, 25 chỉ tiêu sinh học;

- Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: 61 chỉ tiêu hóa học, 11 chỉ tiêu sinh học.

7       

Phòng kiểm nghiệm chất lượng  thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng Nông lâm thuỷ sản Thanh Hóa

LAS - NN 22

17 đường Dốc Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2999/QĐ-KHCN ngày 28/7/2015

-Thức ăn chăn nuôi, chế phẩm dung trong chăn nuôi: 17 chỉ tiêu hoá học;

-Phân bón: 5 chỉ tiêu hoá học;

- nước dùng trong nông nghiệp: 19 chỉ tiêu hoá học;

-thực phẩm: 6 chỉ tiêu hoá học.

2862/QĐ-KHCN ngày 11/7/ 2016

- Giống cây trồng: 6 chỉ tiêu hoá học;

- Phân bón: 3 chỉ tiêu sinh học;

- Thức ăn chăn nuôi: 8 chỉ tiêu sinh học, 2 chỉ tiêu hoá học.

646/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

Nước tiểu gia súc: 01 chỉ tiêu

8       

Phòng thử nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm tra vệ sinh Thú y Trung ương I

LAS - NN 30

 

Số 28, ngõ 78, đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

1729/QĐ-BNN-KHCN ngày 10/5/2016

- Thực phẩm: 9 chỉ tiêu sinh học, 59 chỉ tiêu hoá học;

- Nước tiểu: 18 chỉ tiêu hoá học;

- Thức ăn chăn nuôi: 9 chỉ tiêu sinh học, 30 chỉ tiêu hoá học;

- Môi trường: 5 chỉ tiêu sinh học, 44 chỉ tiêu hoá học.

647/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

Thực phẩm, Nước tiểu, Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, Môi trường: 145 chỉ tiêu.

9       

Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

LAS-NN 34

Km 2 Đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

39/QĐ-QLCL ngày 18/01/2018

Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi: 18 chỉ tiêu

10   

Phòng thử nghiệm Hóa Sinh thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

LAS - NN 39

Số 04, Nguyễn Hội, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

365/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/1/2016

- Thực phẩm: 9 chỉ tiêu sinh học, 22 chỉ tiêu hóa học;

- Nước dùng trong nông nghiệp: 8 chỉ tiêu sinh học, 21 chỉ tiêu hóa học;

- Thức ăn chăn nuôi: 5 chỉ tiêu hóa học, 7 chỉ tiêu sinh học;

- Phân bón, đất: 3 chỉ tiêu sinh học, 3 chỉ tiêu hóa học.

649/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

Thực phẩm, Nước dùng trong nông nghiệp, Thức ăn chăn nuôi, Phân bón: 28 chỉ tiêu.

11   

Phòng Phân tích Trung tâm của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

LAS - NN 41

Phố Lê văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

2821/QĐ-BNN-KHCN ngày 8/7/2016

- Phân bón: 9 chỉ tiêu hoá học;

- Đất: 5 chỉ tiêu hoá học;

- Nước: 2 chỉ tiêu hoá học;

- Thực vật: 2 chỉ tiêu hoá học.

650/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

Phân bón: 01 chỉ tiêu.

12   

Phòng thử nghiệm thuộc Khoa xét nghiệm - Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh

LAS - NN 45

Số 651, Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

5231/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/12/2016

- Thực phẩm: 34 chỉ tiêu hoá học, 37 chỉ tiêu sinh học;

- Dụng cụ vật liệu bao gói: 7 chỉtiêu sinh học, 01 chỉ tiêu hoá học;

- Nước sử dụng trong nông nghiệp: 1 chỉ tiêu hoá học, 9 chỉ tiêu sinh học.

651/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

Nước dùng, nước thải trong nông nghiệp, Thức ăn thủy sản: 26 chỉ tiêu.

13   

Phòng thử nghiệm  thuộc Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh -Chi nhánh Cần Thơ

LAS - NN

48

F2-67; F2-68 đường số 6, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ

367/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/16

- Thực phẩm: 9 chỉ tiêu sinh học, 28 chỉ tiêu hóa học;

- Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: 5 chỉ tiêu sinh học, 13 chỉ tiêu hóa học;

- Phân bón: 3 chỉ tiêu sinh học, 3 chỉ tiêu hóa học;

- Đất trồng trọt: 1 chỉ tiêu hóa học;

- Nước dùng trong nông nghiệp: 3 chỉ tiêu sinh học, 14 chỉ tiêu hóa học.

648/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, Phân bón, Đất trồng trọt, Nước dùng trong nông nghiệp: 44 chỉ tiêu.

14   

Trung tâm kỹ thuật thí nghiệm và ứng dụng khoa học công nghệ Đồng tháp

LAS - NN 58

Đường Bờ Kè, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

4541/QĐ-TY-KH ngày 5/11/2015

- Thức ăn chăn nuôi: 7 chỉ tiêu sinh học, 8 chỉ tiêu hoá học;

- Nước dùng trong nông nghiệp: 18 chỉ tiêu hoá học, 5 chỉ tiêu sinh học;

- Thực phẩm: 23 chỉ tiêu hoá học, 7 chỉ tiêu sinh học.

652/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

Nước dùng trong nông nghiệp, Thực phẩm: 10 chỉ tiêu

15   

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

LAS - NN 63

Số 51 Lê Lai, Q. Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

5232/QĐ-BNN-KHCN ngày  15/12/2016

- Thực phẩm: 34 chỉ tiêu hoá học, 37 chỉ tiêu sinh học;

- Dụng cụ, vật liệu bao gói: 1 chỉ tiêu hoá học, 7 chỉ tiêu sinh học;

- Nước sử dụng trong nông nghiệp: 1 chỉ tiêu hoá học, 9 chỉ tiêu sinh học.

653/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

Thực phẩm, nước sử dụng trong nông nghiệp:  2 chỉ tiêu.

56/QĐ-QLCL ngày 23/02/2018

Thực phẩm, nước chế biến thực phẩm, muối: 17 chỉ tiêu hóa học.

  197/QĐ-QLCL  ngày 29/6/2018
Thực phẩm, thực ăn chăn nuôi: 103 chỉ tiêu

16   

Trung tâm phân tích và chứng nhận Hà Nội

LAS - NN 77

Cở sở 1: tổ 44, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cơ sở 2: Số 143, Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

24/QĐ-BNN-KHCN ngày  6/01/2016

- Thực phẩm: 7 chỉ tiêu sinh học, 22 chỉ tiêu hoá học;

- Thức ăn chăn nuôi: 3 chỉ tiêu sinh học, 9 chỉ tiêu hoá học;

- Phân bón: 1 chỉ tiêu hoá học;

- Đất: 1 chỉ tiêu hoá học;

- Nước dùng trong nông nghiệp: 8 chỉ tiêu hoá học.

654/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón, Đất, nước dùng trong nông nghiệp: 27 chỉ tiêu.

84/QĐ-QLCL ngày 23/03/2018

Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi: 10 chỉ tiêu hóa học, 05 chỉ tiêu sinh học

17

Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định

LAS – NN 82

173-175 Phan Bội Châu, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

16/QĐ-QLCL ngày 3/1/2018

Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nước sử dụng trong nông nghiệp: 5 chỉ tiêu sinh học và 14 chỉ tiêu hóa học

18

Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm Thú y - Chi Cục Thú y Đồng Nai

LAS - NN 102

Ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4542 /QĐ-BNN-KHCN ngày 5/11/2015

- Thực phẩm, nước chăn nuôi: 03 chỉ tiêu

- Bệnh động vật: 06 chỉ tiêu.

 19  Trung tâm Kiểm nghiệm chứng nhận đất và vật tưnông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
   Nguyễn Tất Thành, TíchSơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 311/QĐ-QLCL ngày 11/10/2018
 Thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng: 10 chỉ tiêu.

II

Phòng thử nghiệm an toàn thực phẩm (Chỉ định theo Thông tư  số 20/2013/TTLT-BYT-BCT- BNNPTNT)

1

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 2

005/2014/BNN - KNTP

167-175, Đường Chương Dương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

ĐT:05113836155

Fax: 05113836154

622/QĐ-QLCL ngày 27/12/2017

Chi định: 38 chỉ tiêu sinh học, 63 chỉ tiêu hóa học.

2

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 3

015/2016/BNN-KNTP

1105 Lê Hồng Phong, Bình Tân, Nha Trang, Khánh Hoà

ĐT: 0583884812

Fax: 0583884811

156/QĐ-QLCL ngày 15/4/2016

Thực phẩm: 02 nhóm chỉ tiêu hóa học

502/QĐ-QLCL ngày 30/12/2016

Bổ sung: 34 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học, 40 chỉ tiêu sinh học

607/QĐ-QLCL ngày 22/12/2017

Bổ sung: 2 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học, 4 chỉ tiêu sinh học

3

PKN của Cty Intertek Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

011/2016/BNN-KNTP

M10-M13 KĐT Nam sông Cần Thơ, Thanh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần Thơ

ĐT: 07103917887                07103917887      

Fax: 07103917711

48/ QĐ-QLCL ngày 08/01/2016

Thực phẩm: 08 chỉ tiêu hóa học và 14 chỉ tiêu sinh học

213/QĐ-QLCL ngày 17/5/2016

Bổ sung 01 chỉ tiêu hóa học

236/QĐ-QLCL ngày 28/3/2017

Bổ sung 06 chỉ tiêu hóa học

4

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

010/2015/BNN-KNTP

Số 2 Ngô Quyền Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

534/QĐ-QLCL ngày 21/12/2015

Thực phẩm: 10 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học và 01 chỉ tiêu sinh học

25/QĐ-QLCL ngày 16/1/2018

Thực phẩm: 7 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học và 11 chỉ tiêu sinh học

5

Trung tâm Phân tích và Kiểm đinh hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi nhánh Công ty TNHH Thiết bị KHKT Hải Ly

003/2014/BNN-KNTP

A8 đường số 1, KDC Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần Thơ.

294/QĐ-QLCL ngày 22/5/2017

Thực phẩm: 8 chỉ tiêu sinh học, 6 chỉ tiêu hóa học

6

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

001/2014/BNN-KNTP

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai

ĐT: 0613836212

Fax: 0613836298

527/QĐ-QLCL ngày 26/10/2017

Thực phẩm: 19 chỉ tiêu sinh học, 105 chỉ tiêu hóa học

7

PKN của Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng

009/2015/BNN-KNTP

Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, phường tân Phú, Quận 9, Tp HCM

509/ QĐ-QLCL ngày 8/12/2015

Thực phẩm: 18 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học, 12 chỉ tiêu sinh học

433/QĐ-QLCL ngày 23/8/2017

Thực phẩm: 10 chỉ tiêu sinh học, 17 chỉ tiêu hóa học

8

CSKN Công ty TNHH WARRANTEK

006/2014/BNN-KNTP

Số 44-46, đường số 8, KDC 586, Khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ

22/QĐ-QLCL ngày 10/01/2018

Thực phẩm: 15 chỉ tiêu sinh học và 25 chỉ tiêu hóa học

9

Công ty Hoàn Vũ

018/2017/BNN-KNTP

215 Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, tp. HCM

395/QĐ-QLCL ngày 10/7/2017

Thực phẩm: 28 chỉ tiêu hóa học

10

Trung tâm kiểm nghiệm CTU – MeKong Lab (công ty Nho Nho)

019/2017/BNN-KNTP

K2-17, Đường Võ Nguyên Giáp, phướng Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ

436/QĐ-QLCL ngày 24/8/2017

Thực phẩm: 19 chỉ tiêu hóa học, 24 chỉ tiêu sinh học

 11  Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và huấn luyện nghiệp vụ nông lâm thủy sản tỉnh Thái Nguyên  020/2018/BNN-KNTP   Tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  193/QĐ-QLCL ngày 27/6/2018
 Thực phẩm: 03 chỉ tiêu hóa học

III

Phòng thử nghiệm (Chỉ định theo Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư  số 20/2013/TTLT-BYT-BCT- BNNPTNT)

1

PKN của công ty SGS Việt Nam

LAS – NN 99

Lô III/21, đường 19/15A, khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08 38160999

Fax: 08 38160996

900/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/3/2015

( đã hết hiệu lực )

Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi: 16 chỉ tiêu sinh học, 80 chỉ tiêu hóa học;

Nước nuôi trồng thủy sản: 3 chỉ tiêu sinh học.

 656/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018  Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi: 24 chỉ tiêu.
   187/QĐ-QLCL ngày 22/6/2018
 Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi: 245 chỉ tiêu.

017/2017/BNN-KNTP

05/QĐ-QLCL ngày 17/1/17

Thực phẩm: 6 chỉ tiêu hóa học, 8 chỉ tiêu sinh học

2

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 4

LAS -NN 87

Trụ sở chính và Phòng kiểm nghiệm sinh học: 30 Hàm Nghi, Quận 1, TP HCM

Phòng kiểm nghiệm hóa học: 91 Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT:0839146944

Fax:083914 2161

1681/QĐ-BNN-KHCN ngày 9/5/2016

Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: 24 chỉ tiêu hoá học, 7 chỉ tiêu sinh học.

655/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: 30 chỉ tiêu.

016/2016/BNN-KNTP

498/QĐ-QLCL ngày 29/12/2016

Thực phẩm: 69 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học và 36 chỉ tiêu sinh học

81/QĐ-QLCL ngày 19/03/2018

Thực phẩm: 31 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học và 14 chỉ tiêu sinh học

3

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 5

LAS NN 84

57 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, Cà Mau

ĐT: 07803567409

Fax: 07803830062

48/QĐ-QLCL ngày 06/2/2018

Xét nghiệm dịch bệnh thủy sản: 03 chỉ tiêu sinh học, bao bì: 01 chỉ tiêu hóa học.

012/2016/BNN-KNTP

97/QĐ-QLCL ngày 07/3/2016

Thực phẩm: 05 chỉ tiêu sinh học

501/QĐ-QLCL ngày 30/12/2016

Thực phẩm: 53 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học và 30 chỉ tiêu sinh học

4

Trung tâm chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 6

LAS NN 85

386C, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

ĐT: 071.3884017

Fax: 071. 3884697

70/QĐ-QLCL ngày 12/3/2018

Thực phẩm, nước nuôi trồng, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thực ăn chăn nuôi: 104 chỉ tiêu/ nhóm chỉ tiêu hóa học, 46 chỉ tiêu sinh học.

002/2014/BNN-KNTP

277/QĐ-QLCL ngày 28/4/17

Thực phẩm: 41 chỉ tiêu hóa học,41 chỉ tiêu sinh họcVề trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO