Danh sách Doanh nghiệp nước ngoài được phép xuất khẩu thực phẩm thủy sản vào Việt Nam    
Cập nhật: 09/03/2016 10:06
Xem lịch sử tin bài

Danh sách Doanh nghiệp nước ngoài được phép xuất khẩu thực phẩm thủy sản vào Việt Nam

TÊN QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ

THỜI ĐIỂM CÔNG NHẬN/ THỜI ĐIỂM CẬP NHẬT

ARGENTINA

06/1/2017

AUSTRALIA 

30/11/2016

CANADA (213)

28/02/2017

CHILE 

17/01/2017

CHINA (627)

 15/02/2017

CUBA 

5/11/2015

DENMARK, GREENLAND (48)

15/03/2017

ESTONIA (7)

16/03/2017

FAROE ISLANDS (30)

15/03/2017

FINLAND

16/03/2017

FRANCE (49)

08/12/2016

GERMANY(1)

24/10/2016

ICELAND (41)

16/03/2017

INDIA (395)

09/3/2017

INDONESIA(312)

22/11/2016

JAPAN(640)

23/02/2017

KOREA (144)

 28/3/2017

LITHUANIA

22/5/2015

MALAYSIA(47)

30/12/2016

MYANMAR(28)

03/12/2016

NEW ZEALAND

23/9/2016

NORWAY (211)

23/02/2017

OMAN

27/8/2010 

PERU

03/3/2017

PHILIPPINE (34)

01/3/2017

POLAND

14/7/2015

 SINGAPORE(05)

06/12/2016 

SPAIN

13/01/2017

TAIWAN

11/7/2016

THAILAND(129)

13/3/2017

UNITED KINGDOM(35)

23/01/2017

UNITED STATES (171)

09/02/2017

SWEDEN

16/03/2017

URUGUAY

10/2/2017

THE NETHERLANDS(13)

03/11/2016


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO