Danh sách Doanh nghiệp nước ngoài được phép xuất khẩu thực phẩm thủy sản vào Việt Nam    
Cập nhật: 12/12/2019 11:00
Xem lịch sử tin bài

Danh sách Doanh nghiệp nước ngoài được phép xuất khẩu thực phẩm thủy sản vào Việt Nam

TÊN QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ

THỜI ĐIỂM CÔNG NHẬN/ THỜI ĐIỂM CẬP NHẬT

ARGENTINA

06/1/2017

AUSTRALIA (51)

14/07/2017

CANADA (213)

28/02/2017

CHILE

21/06/2017

CHINA (790)

22/1/2020

CUBA 

5/11/2015

DENMARK, GREENLAND (35,49)

27/06/2017

ESTONIA (7)

16/03/2017

FAROE ISLANDS (30)

15/03/2017

FINLAND (8)

22/05/2017

FRANCE(51)

22/5/2017

GERMANY(3)

07/4/2017

ICELAND (42)

21/6/2017

INDIA (398) 

30/5/2017

INDONESIA (466)

05/10/2020

JAPAN(665)

12/07/2017

KOREA (325)

 05/4/2021

LITHUANIA

22/5/2015

MALAYSIA(48)

12/07/2017

MYANMAR(33)

12/7/2017

NEW ZEALAND (88)

12/7/2017

NORWAY (213)

14/7/2017

OMAN

27/8/2010 

PERU

05/4/2017

PHILIPPINES (34)

01/3/2017

POLAND(13)

12/7/2017

 SINGAPORE(05)

06/12/2016 

SPAIN

13/01/2017

TAIWAN

11/7/2016

THAILAND (131)

14/7/2017

UNITED KINGDOM(35)

03/07/2017

UNITED STATES (178)

03/07/2017

SWEDEN

16/03/2017

URUGUAY

10/2/2017

THE NETHERLANDS(15)

03/7/2017


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO