Công văn số 614/QLCL-CL2 ngày 14/5/2020 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về trả lời kiến nghị của Sở NN&PTNT Bình Phước liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất lượng và ATTP    
Cập nhật: 13/07/2020 03:53
Xem lịch sử tin bài

Công văn số 614/QLCL-CL2 ngày 14/5/2020 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về  trả lời kiến nghị của Sở NN&PTNT Bình Phước liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất lượng và ATTP Công văn số 614/QLCL-CL2 ngày 14/5/2020 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về xử lý kiến nghị liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất lượng và ATTP

Xin xem tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO