Công văn 2281/QLCL-CL2 v/v báo cáo kết quả thực hiện Dự án ATTP Chương trình MT Y tế - Dân số    
Cập nhật: 01/11/2018 09:29
Xem lịch sử tin bài

Công văn 2281/QLCL-CL2 v/v báo cáo kết quả thực hiện Dự án ATTP Chương trình MT Y tế - Dân số

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thooings thông tin quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - (06/03/2019 10:27) công văn 350/QLCL-TTPC ngày 4/3/2019 gửi Cục an toàn thực phảm trả lời CC QLCL NLS&TS Trà Vinh về XLVPHC đối với phụ gia thực phẩm - (06/03/2019 03:00) Kế hoạch số 15/KH-SNN&PTNT ngày 28/02/2019 của SỞ Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2019 - (05/03/2019 09:38) Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 09/01/2019 kế hoạch hành động của Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa năm 2019 - (05/03/2019 09:30) Công văn 285/QLCL-TTPC ngày 25/2/2018 trả lời Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về công bố TTHC - (25/02/2019 03:27) Công văn 155/QLCL-TTPC ngày 23/1/2019 gửi CC QLCL NLS&TS Kiên Giang hướng dẫn thực hiện Nghị định 15 - (24/01/2019 11:06) Công văn số 152/QLCL-CL2 V/v tổ chức thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT (trả lời Sở NN&PTNT Tiền Giang) - (24/01/2019 08:51) Công văn số 151/QLCL-CL2 v/v hỏi đáp loại hình sản xuất (trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Quảng Trị) - (24/01/2019 08:49) Công văn 2682/QLCL-TTPC ngày 14/12/2018 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Tiền Giang - (14/12/2018 01:40) Công văn 2681/QLCL-TTPC ngày 14/12/2018 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Kon Tum - (14/12/2018 01:38)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO