Liên kết - tiện ích
Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Tiền Giang tháng 02/2018 Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Tiền Giang tháng 02/2018
Cập nhật: 11:47 - 13/02/2018

Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Bình Thuận tháng 02/2018 Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Bình Thuận tháng 02/2018
Cập nhật: 11:45 - 13/02/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT DƯ LƯỢNG KHU VỰC NAM BỘ THÁNG 01/2018 THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT DƯ LƯỢNG KHU VỰC NAM BỘ THÁNG 01/2018
Cập nhật: 12:05 - 12/02/2018

Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Đồng Tháp tháng 01/2018 Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Đồng Tháp tháng 01/2018
Cập nhật: 11:43 - 05/02/2018

Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Bình Thuận tháng 01/2018 Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Bình Thuận tháng 01/2018
Cập nhật: 11:39 - 31/01/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT DƯ LƯỢNG KHU VỰC NAM BỘ THÁNG 12/2017    THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT DƯ LƯỢNG KHU VỰC NAM BỘ THÁNG 12/2017
Cập nhật: 04:40 - 02/01/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT DƯ LƯỢNG KHU VỰC NAM BỘ THÁNG 11/2017 THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT DƯ LƯỢNG KHU VỰC NAM BỘ THÁNG 11/2017
Cập nhật: 02:51 - 07/12/2017

Thông báo phát hiện dư lượng kháng sinh cấm trong mẫu cá tra tại Cần Thơ tháng 11/2017 Thông báo phát hiện dư lượng kháng sinh cấm trong mẫu cá tra tại Cần Thơ tháng 11/2017
Cập nhật: 02:45 - 04/12/2017

Thông báo kết quả Chương trình giám sát dư lượng khu vực Trung bộ, tháng 11/2017 Thông báo kết quả Chương trình giám sát dư lượng khu vực Trung bộ, tháng 11/2017
Cập nhật: 04:17 - 01/12/2017

Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 10/2017 khu vực Bắc Bộ Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 10/2017 khu vực Bắc Bộ
Cập nhật: 02:47 - 08/11/2017

Thông báo số 2109/TB-QLCL ngày 08/11/2017


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO